Akademicki Puchar Polski

Dobre wieści dla studentów!

W ramach 2. etapu Mazury Cup rozgrywany jest Akademicki Puchar Polski w biegu na orientację. Do klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn zalicza się wyniki biegu klasycznego Mazury Cup odpowiednio z kategorii K21E i M21E. Do klasyfikacji drużynowej uczelni oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn zaliczane będą wyniki dwóch najlepszych kobiet i dwóch najlepszych mężczyzn z danej uczelni. Zgłoszenie do Akademickiego Puchar Polski odbywa się poprzez:
:: dokonanie zgłoszenia na zawody zgodnie z Biuletynem Mazury Cup (przynajmniej na 2. etap) oraz
:: wypełnienie formularza APP
Dla najlepszych zawodników klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacji drużynowej uczelni (miejsca 1-3) przewidziano dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Dekoracja najlepszych zawodników Akademickiego Pucharu Polski odbędzie się w niedzielę 25.06.2023 wraz z dekoracją najlepszych zawodników Mazury Cup.